Không còn tiền đền bù từ dự án KCN Nam Tân Uyên, Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi 6 tháng bằng 1/3 cùng kỳ 2020

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu đạt 451 tỷ đồng, tăng 64,3% so với quý 2 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí giá vốn cao hơn, gấp đôi cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 67 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 31,8% quý 2 năm ngoái xuống còn 14,9%.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 9,5 tỷ đồng, lên mức 38,2 tỷ đồng còn chi phí tài chính lại tăng 4,3 tỷ đồng, lên mức 8,4 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2/2021 Cao su Phước Hòa còn 1.853 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn dưới 12 tháng và trên 12 tháng (20 tỷ đồng) – giảm 270 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Không còn tiền đền bù từ dự án KCN Nam Tân Uyên, Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi 6 tháng bằng 1/3 cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.