Vận tải biển Phương Đông (NOS) lỗ tiếp 31 tỷ đồng quý 3, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 4.500 tỷ đồng, đã âm vốn chủ hơn 4.200 tỷ đồng

CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (mã chứng khoán NOS) công bố BCTC quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu tăng 14,6% lên 68,2 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí vốn bỏ ra vẫn cao hơn doanh thu, nên NOS lỗ gộp 12,5 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, nghĩa vụ thanh toán lãi vào chi phí tài chính vẫn duy trì quanh mức 16 tỷ đồng để trả lãi vay. Tính đến cuối quý 3/2021 NOS vẫn duy trì khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 768 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.156 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với số dư đầu năm.

Kết quả, quý 3 Vận tải biển Phương Đông lỗ 31,6 tỷ đồng, có cải thiện so với số lỗ gần 49 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm ngoái. Tổng lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 lên đến 111 tỷ đồng (giảm lỗ gần 70 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Tính đến 30/9/2021 Vận tải biển Phương Đông đã lỗ lũy kế 4.521 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 4.262 tỷ đồng.

Vận tải biển Phương Đông (NOS) lỗ tiếp 31 tỷ đồng quý 3, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 4.500 tỷ đồng, đã âm vốn chủ hơn 4.200 tỷ đồng - Ảnh 1.