VND, SSI, ABB, AAA, HHV, PGT, DHC, NQT, HNA, HAF, PET, DIH, HGM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Chứng khoán VnDirect (VND): CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A  đã mua 56.188.354 cp (tỷ lệ 26,199%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 16/6 đến 25/6/2021.

Ở chiều ngược lại, cùng thời gian, Công ty TNHH MTV Tài chính IPA đã bán toàn bộ 56.188.354 cp và không còn là cổ đông lớn.

CTCP CHứng khoán SSI (SSI): Ông Nguyễn Mạnh Hùng, em trai ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 800.000 cp trong tổng số 5,8 triệu cp (tỷ lệ 0,88%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2021.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABB): Bà Vũ Thị Nhung, em ông Vũ Văn Tiền – Phó Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 177.394 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch thực hiện ngày 29/6/2021.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 2,5 triệu cp. Trước giao dịch Tập đoàn An Phat Holdings sở hữu 150.129.056 cp (tỷ lệ 50,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 16/7/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đăng ký bán 50 triệu cp trong tổng số 88.230.365 cp (tỷ lệ 33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2021.

CTCP PGT Holdings (PGT): Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1.276.201 cp (tỷ lệ 14,41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/7 đến 23/7/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 2.699.807 cp (tỷ lệ 4,82%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 6/8/2021.

CTCP Nước sạch Quảng Trị (NQT): CTCP Thành An đăng ký bán 4,2 triệu cp trong tổng số 7.934.102 cp (tỷ lệ 43,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA): Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng BKS, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 241.625 cp (tỷ lệ 0,1%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/7 đến 27/7/2021.

CTCP Thực phẩm Hà Nội (HAF): CTCP Đầu tư Văn Phú Invest đã mua 3.500.200 cp (tỷ lệ 24,14%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Văn Phú Invest không sở hữu cổ phiếu nào.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HAF, CTCP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đã bán toàn bộ 3.190.000 cp (tỷ lệ 22%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/6/2021.

Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET): Bà Lê Thị Chiến, ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 150.500 cp (tỷ lệ 0,18%). Giao dịch thực hiện từ 10/6 đến 1/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (DIH): Ông Vũ Văn Thành, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 500.000 cp (tỷ lệ 8,46%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thành không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 29/4/2021.

CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang (HGM): Bà Tống Thùy Linh, vợ ông Vũ Thắng Bình – Phó Giám đốc – đã bán toàn bộ 618.500 cp (tỷ lệ 5,19%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/6/2021.