Vinaconex (VCG): Quý 4 lãi 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ

Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 đạt 2.132 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 242 tỷ đồng, giảm 7% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ, Vinaconex có 242 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh từ 52 tỷ đồng lên gần 199 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí lãi vay. 

Chi phí QLDN cũng tăng gấp đôi từ 47 tỷ đồng lên hơn 92 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động liên doanh liên kết chuyển từ lỗ 33 tỷ đồng sang lãi hơn 21 tỷ đồng, ngược lại hoạt động khác lãi giảm mạnh từ 76 tỷ đồng xuống còn 4,4 tỷ đồng.

Kết quả, VCG ghi nhận LNST quý 4 đạt 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước; trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 133 tỷ đồng.

Vinaconex (VCG): Quý 4 lãi 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ - Ảnh 1.