Vinacomin Power (DTK) lãi 465 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 89% kế hoạch năm

Tổng Công ty điện lực TKV – CTCP (Vinacomin Power – mã chứng khoán DTK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ, lên mức 3.591 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 14,4% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 416 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 13,5% quý 2 năm ngoái xuống còn 11,6%.

Trong quý công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính hơn 38 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào khoản cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi chênh lệch tỷ giá. Tuy vậy chi phí tài chính – mà phần lớn là chi phí lãi vay, lại tăng đột biến gấp 4 lần, từ 23 tỷ đồng quý 2 năm ngoái lên hơn 99 tỷ đồng. Tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đến cuối quý 2/2021 của công ty lên 8.567 tỷ đồng.

Kết quả, quý 2/2021 Vinacomin Power lãi trước thuế gần 279 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 256,7 tỷ đồng, giảm 6% so với quý 2/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 253 tỷ đồng.

Vinacomin Power (DTK) lãi 465 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 89% kế hoạch năm - Ảnh 1.