VinaCafé Biên Hòa (VCF): Năm 2021 lãi 429 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, EPS đạt 16.134 đồng

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (mã CK: VCF) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.010 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt gần 264 tỷ đồng, giảm 12,6% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đồng loạt tăng mạnh nên kết quả VCF lãi sau thuế gần 200 tỷ đồng, giảm 21% so với quý 4/2020. EPS đạt 7.510 đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, VCF đạt 2.217 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23,6% so với cùng kỳ. LNST đạt gần 429 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2021. EPS vẫn ở mức rất cao với 16.134 đồng, giảm đáng kể so với con số 27.224 đồng của năm ngoái.

Năm 2021, VCF đặt mục tiêu đi ngang với doanh thu thuần đạt 2.900 – 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng từ 710 đến 730 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021, VCF mới chỉ hoàn thành 76% mục tiêu doanh thu và 60% kỳ vọng cận dưới của lợi nhuận cả năm 2021.

Trên thị trường, VCF đang là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán. Hiện VCF đang được giao dịch ở mức giá 245.000 đồng/cổ phiếu, so với đầu năm 2021 thì thị giá cổ phiếu VCF đã tăng khoảng 14%.

VinaCafé Biên Hòa (VCF): Năm 2021 lãi 429 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, EPS đạt 16.134 đồng - Ảnh 1.