Tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp được đảm bảo bằng cổ phiếu ở mức cao

Theo báo của phân tích của CTCP Chứng khoán SSI, trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tương đối lớn cổ phiếu được dùng làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp.

Loại trừ cổ phiếu ngân hàng và định chế tài chính khác hầu hết không có tài sản đảm bảo, các TPDN doanh nghiệp còn lại: 18,6% được đảm bảo bằng bất động sản, 11% đảm bảo bằng tài sản, 33% được đảm bảo một phần bằng tài sản/bất động sản và một phần là cổ phiếu, 9,3% được đảm bảo hoàn toàn bằng cổ phiếu và 28% không có tài sản đảm bảo.

Tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp được đảm bảo bằng cổ phiếu ở mức cao - Ảnh 1.