Transimex quyết tâm bán sạch vốn tại Maserco (MAC)

Sau khi công bố bán thành công 1,6 triệu cổ phiếu MAC của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Maserco) để giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 35% về 3.684.680 cổ phiếu (tỷ lệ 24,34%) vào cuối tháng 10, CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS) tiếp tục đăng ký bán tiếp toàn bộ cổ phần còn lại tại MAC.

Cụ thể, Transimex đăng ký bán tiếp toàn bộ 3.684.680 cổ phiếu MAC tương ứng tỷ lệ 24,34% đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 04/11/2021 đến 03/12/2021 bằng phương thức Thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích thực hiện giao dịch được TMS công bố là tái cấu trúc sở hữu

Transimex quyết tâm bán sạch vốn tại Maserco (MAC) - Ảnh 1.