Tiết giảm hàng loạt chi phí, quý 4 Imexpharm lãi 67 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã CK: IMP) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 397 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 138 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, IMP có 8,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp 5,7 lần cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng đồng loạt giảm mạnh. Kết quả Imexpharm lãi sau thuế 66,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với quý 4/2020.

Luỹ kế cả năm 2021, IMP đạt 1.267 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7,4% so với cùng kỳ. LNST đạt 189 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 2.600 đồng.

Được biết, năm 2021, IMP đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.530 tỷ đồng, tăng 10,7%, lợi nhuận trước thuế 290 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2020. Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2021, IMP mới chỉ hoàn thành 83% mục tiêu về doanh thu và 82% mục tiêu LNTT.

Tiết giảm hàng loạt chi phí, quý 4 Imexpharm lãi 67 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ - Ảnh 1.