Thuỷ sản Nam Việt (ANV): Quý 4 lãi 53 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK: ANV) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 204 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, Navico có hơn 14 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 55% so với cùng kỳ. Đáng chú ý các chi phí phát sinh đều tăng cao, chi phí tài chính tăng 44%, chi phí bán hàng tăng 53%, chi phí QLDN cũng tăng 33%. Lãi khác cũng giảm mạnh nên kết quả LNST đạt 53 tỷ đồng giảm 39% so với quý 4/2020.

Giải trình từ phía Navico, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do chi phí lãi vay tăng, chi phí bán hàng cũng tăng cao chủ yếu là chi phí cước tàu và chi phí vận chuyển.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 3.494 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt gần 128 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 1.006 đồng.

Năm 2021, Thuỷ sản Nam Việt (ANV) đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm 2021, Công ty đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Thuỷ sản Nam Việt (ANV): Quý 4 lãi 53 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ - Ảnh 1.