Thu 344 tỷ đồng từ chuyển nhượng cổ phần, Idico báo lãi 540 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 76% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Idico – CTCP (mã chứng khoán IDC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 901 tỷ đồng, giảm 27,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 19,6% dẫn đến lợi nhuận gộp còn lại 183 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý 3 năm ngoái.

Doanh thu tài chính đạt 124 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí tài chính giảm được 12 tỷ đồng xuống còn hơn 39 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 10 tỷ đồng, xuống còn hơn 31 tỷ đồng. Tuy vậy quý 3 vừa qua các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi lãi hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra lợi nhuận khác ghi dương 36 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 3 Idico lãi sau thuế 198 tỷ đồng, tăng 16,8% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 169 tỷ đồng.

Thu 344 tỷ đồng từ chuyển nhượng cổ phần, Idico báo lãi 540 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 76% so với cùng kỳ - Ảnh 1.