Thép VICASA – VNSTEEL (VCA): 6 tháng lãi 40 tỷ đồng vượt xa kế hoạch cả năm 2021

Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL (UpCOM: VCA) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 643 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 31,4 tỷ đồng tăng gấp gần 2 lần so với quý 2/2020.

Trong kỳ, Thép VICASA ghi âm 1,7 tỷ đồng chi phí tài chính và âm 4,2 tỷ đồng chi phí QLDN (trong đó có 8,4 tỷ đồng VCA được hoàn nhập chi phí dự phòng) nên kết quả sau khi trừ các khoản chi phí VCA lãi sau thuế tới gần 29 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Thép VICASA – VNSTEEL (VCA): 6 tháng lãi 40 tỷ đồng vượt xa kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 1.