Thép Vicasa (VCA) lỗ 6 tỷ đồng trong quý 4, vẫn vượt 80% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Thép Vicasa – VnSteel (mã chứng khoán VCA) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 704 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ, trong khi chi phí vốn tăng cao hơn, đến 22,9% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 18 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Trong quý chi phí tài chính hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng hơn 4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 19 tỷ đồng, nên Thép Vicasa đã lỗ thuần hơn 7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Trừ các chi phí khác Thép Vicasa lỗ hơn 6 tỷ đồng sau thuế, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế 4,5 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ đầu tiên sau nhiều năm kinh doanh có lãi của Thép Vicasa.

Thép Vicasa (VCA) lỗ 6 tỷ đồng trong quý 4, vẫn vượt 80% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.