Thép Nam Kim (NKG): Dự kiến hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong tháng 9

Thép Nam Kim (NKG) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức, thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 9/2021 này.

Cụ thể, NKG sẽ phát hành 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 13%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Tính đến cuối năm 2020, tổng thặng dư vốn Công ty hơn 766 tỷ đồng, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến thặng dư sẽ giảm còn gần 530 tỷ đồng.

Trên thị trường, NKG đang trong xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, từ cuối tháng 7 thị giá NKG bứt phá mạnh, từ vùng 25.000 đồng/cp hiện đã ở mức 38.000 đồng/cp, tức tăng 28%. Không chỉ động lực từ kế hoạch chia tách, NKG còn được hưởng lợi từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt nhu cầu tại khu vực Bắc Mỹ đang lên cao.

Thép Nam Kim (NKG): Dự kiến hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong tháng 9 - Ảnh 1.