TCB, MSB, VIB, KBC, OCB, SMC, DXG, GEX, DHC, CDC, VC3, NDN, CMX, NED, NTP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): Bà Phùng Thị Thu Hồng, chị ông Phùng Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc thường trực – đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 272.274 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 3/8/2021.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB): Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 309.663 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 20/8/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Nguyễn Xuân Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 592.642 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 28.435.800 cp (tỷ lệ 6,0532%) xuống 27.435.800 cp (tỷ lệ 5,8404%). Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB): Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên HĐQT – đã bán 300.000 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.455.798 cp (tỷ lệ 0,41%). Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 28/6/2021.

CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC): Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc, đằng ký bán 100.000 cp trong tổng số 488.894 cp (tỷ lệ 0,8%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 10 triệu cp. Trước giao dịch ông Thìn sở hữu 63.187.173 cp (tỷ lệ 12,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Ông Võ Anh Linh, Thành viên HĐQT, đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,6 triệu cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GEX, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, đã mua 51.899.998 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 138.399.998 cp (tỷ lệ 17,72%) – đây là thực hiện quyền mua cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 1/7 đến 5/7/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tôdrng số 2.699.807 cp (tỷ lệ 4,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

CTCP Chương Dương (CDC): CTCP Dịch vụ tài chính và mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 1,68 triệu cp (tỷ lệ 7,64%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/7/2021.

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3): Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 16.474.227 cp. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 14.643.750 cp (tỷ lệ 24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 30/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN): Ông Nguyễn Quang Minh Văn, con ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Minh Văn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 30/7/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2.797.115 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.621.537 cp (tỷ lệ 21,78%). Giao dịch thực hiện từ 8/6 đến 5/7/2021.

Trong khi đó, cùng thời gian, CTCP Vốn Thiên Niên Kỷ – Công ty có liên quan đến ông Bùi Văn Sĩ – đã bán toàn bộ 2.797.115 cp (tỷ lệ 9,2%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Đầu tư phát triển điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 3 triệu cp trong tổng số 14.072.279 cp (tỷ lệ 34,75%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Công đoàn công ty đã mua 173.000 cp trong tổng số 250.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.222.400 cp (tỷ lệ 1,04%). Giao dịch thực hiện từ 3/6 đến 1/7/2021.