Tập đoàn Cao su (GVR): 9 tháng lợi nhuận sau thuế tăng 88% lên 3.816 tỷ đồng, thực hiện 84% chỉ tiêu cả năm

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (GVR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu đi ngang vào mức 6.161 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty tăng 67% lên 2.089 tỷ đồng. Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm mạnh. Các chi phí cũng được tiết giảm. Khấu trừ, GVR lãi sau thuế 1.533,5 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 3/2021. Lợi nhuận ròng tương ứng thu về gần 1.241 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, GVR đạt 16.712 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, GVR lãi sau thuế 3.816 tỷ đồng, tăng 88% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Năm 2021, GVR đặt kế hoạch 26.914 tỷ doanh thu, LNST 4.564 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty đã lần lượt thực hiện được 62% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Mới đây, GVR đã công bố quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa. GVR chính thức chuyển sang công ty cổ phần kể từ ngày 1/6/2018. Đến ngày 14/6/2021, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành quyết định số 243 về việc phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hoá, chi phí cổ phần hoá, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển GVR sang Công ty cổ phần là hơn 41.106 tỷ đồng. Vốn điều lệ của GVR là 40.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm 96,77% vốn điều lệ, tương đương giá trị tính theo mệnh giá đạt hơn 38.708 tỷ đồng. Số tiền quỹ hoàn trả lại cho Tập đoàn là hơn 132 tỷ đồng.

Tập đoàn Cao su (GVR): 9 tháng lợi nhuận sau thuế tăng 88% lên 3.816 tỷ đồng, thực hiện 84% chỉ tiêu cả năm - Ảnh 1.