Tăng nóng 173% sau 3 tháng, một cá nhân mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu TAR và trở thành cổ đông lớn

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bà Lê Thị Kiều đã mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Sau giao dịch, bà Kiều tăng số lượng cổ phiếu sở hữu lên gần 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 5,62% vốn Công ty. Theo đó, bà Lê Thị Kiều chính thức trở thành cổ đông lớn của TAR từ ngày 21/05/2021.

Giao dịch mua vào của bà Kiều diễn ra trong thời điểm cổ phiếu TAR đang trong chuỗi tăng nóng từ đầu tháng 8 đến nay. Cụ thể, mã cổ phiếu này đã tăng từ mức giá 14.400 đồng/cổ phiếu lên 40.600 đồng/cổ phiếu (phiên 10/11), tương đương mức tăng 173% trong 3 tháng.

Xét về hoạt động kinh doanh, doanh thu quý 3/2021 của Công ty đạt 726 tỷ đồng, tăng trưởng 35% và lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và là con số cao kỷ lục theo quý của TAR. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TAR đạt 1.955 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế 57,4 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, nhờ sự đóng góp từ hiệu quả của dự án cánh đồng lớn 800ha tại Kiên Giang do thay đổi quy trình sản xuất, canh tác từ khâu làm đât, gieo sạ, phun tưới cho tới khi thu hoạch nên năng suất thu hoạch tăng mạnh. Từ đó, giảm được chi phí nguyên liệu đầu vào giúp lợi nhuận tăng trưởng tốt.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của TAR là 2.070 tỷ đồng, tăng gần 51% so với đầu năm. Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn 1.390 tỷ đồng, tăng 85%, trong đó người mua trả tiền trước gần 97 tỷ đồng, gấp 5,7 lần. Nợ vay ngắn hạn 1.187 tỷ đồng, nợ vay dài hạn ghi nhận 36 tỷ đồng.