SSI, DXG, HDC, NDN, DHC, DDV, SZE, PAS, GKM, CET, UDL, SKV: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Chứng khoán SSI (SSI): Ông Nguyễn Mạnh Hùng, em ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – đã bán 800.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5 triệu cp (tỷ lệ 0,76%). Giao dịch thực hiện ngày 20/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Hà Đức Hiếu, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 1.038.508 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hà An, con ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT – đã mua 200.000 cp và nhận 120.399 cp từ cổ tức, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 801.996 cp. Giao dịch thực hiện từ 30/6 đến 21/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN): Ông Nguyễn Quang Minh Văn, con ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc – đã mua 200.000 cp (tỷ lệ 0,32%). Trước giao dịch ông Văn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 8/7 đến 15/7/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.499.807 cp (tỷ lệ 4,46%). Giao dịch thực hiện từ 15/7 đến 21/7/2021.

CTCP DAP_VINACHEM (DDV): CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim đã bán 1.418.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.388.400 cp (tỷ lệ 4,37%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/5/2021. Trước đó ngày 21/5 công ty Việt Kim đã bán 589300 cp.

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE): CTCP Đầu tư xây dựng B.M.T đã bán toàn bộ 3,9 triệu cp (tỷ lệ 13%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 8/7 đến 15/7/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Bà Hà Thị Hải Vân, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1,5 triệu cp (tỷ lệ 5,35%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Vân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 16/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAS, cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Ủy viên HĐQT, đã bán 1.295.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.595.000 cp (tỷ lệ 5,69%) xuống 300.000 cp (tỷ lệ 1,07%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Vũ Văn Toản, Ủy viên HĐQT, đã mua 350.000 cp (tỷ lệ 1,25%). Trước giao dịch ông Toản không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Khang Minh group (GKM): Ông Nguyễn Việt Hà, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 331.623 cp (tỷ lệ 2,23%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/7 đến 20/8/2021.

CTCP HTC Holding (CET): Ông Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 900.000 cp. Trước giao dịch ông Thuận sở hữu 1.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

CTCP Đô thị và môi trường Đắk Lắk (UDL): Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, chị ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng giám đốc – đăng ký mua 662.000 cp. Trước giao dịch bà Vân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/7 đến 10/8/2021.

CTCP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa (SKV): CTCP Du lịch Nha Trang đã bán 3,1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.611.000 cp (tỷ lệ 7%). Giao dịch thực hiện ngày 28/6/2021.