Sản lượng và giá điện giảm khiến Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi quý 3 giảm 96% so với cùng kỳ

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với nhiều điểm đáng chú ý.

Tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 2.195 tỷ đồng, giảm 4% so với quý 3 năm ngoái, trong khi đó ngược lại chi phí vốn lại tăng 6,9% lên 2.160 tỷ đồng nên dẫn tới lợi nhuận gộp cả quý còn 35,5 tỷ đồng, giảm sâu so với 266 tỷ đồng đạt được quý 3/2020.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí tài chính gần 36,3 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do chi trả lãi vay giảm nhờ dư nợ vay dài hạn giảm dần. BCTC ghi nhận tổng nợ phải trả đến 30/9/2021 còn 3.070 tỷ đồng (giảm 1.190 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 883 tỷ đồng (giảm 557 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 1.512 tỷ đồng (giảm 477 tỷ đồng).

Những nguyên nhân chính trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 còn hơn 6 tỷ đồng, giảm đến 96,7% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.

Sản lượng và giá điện giảm khiến Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi quý 3 giảm 96% so với cùng kỳ - Ảnh 1.