SAM Holdings chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 24/1 tới đây CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 15,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 10.000/439, tương ứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận về 439 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 154 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Năm 2020 SAM Holdings đạt 1.919 tỷ đồng doanh thu, giảm 32,7% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 101 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 SAM Holdings còn 226 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 12 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 32 tỷ đồng.

Còn 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu SAM Holdings đạt 1.281 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 25,8% lên trên 61 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu SAM hiện giao dịch quanh mức 25.200 đồng/cổ phiếu.

SAM Holdings chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.