REE, DC4, PVR, PRT, IBC, ECI, SGO: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 12.223.796 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 95.944.028 cp (tỷ lệ 31,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/1 đến 11/2/2022.

CTCP Xây dựng DIC Holdings (DC4): Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2,5 triệu cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/12/2021.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 595.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.460.000 cp (tỷ lệ 8,59%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2021.

Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương – CTCP (PRT): CTCP Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa đã bán toàn bộ 3 triệu cp (tỷ lệ 1%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 23/12/2021 đến 4/1/2022.

CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC): Bà Vũ Cẩm La Hương, nhà đầu tư, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.138.780 cp (tỷ lệ 4,978%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/1/2022.

CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI): CTCP Đầu tư CMC đăng ký bán toàn bộ 233.000 cp (tỷ lệ 13,24%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/1 đến 9/2/2022.

CTCP Dầu thực vật Sài Gòn (SGO): Ông Nguyễn Việt Hòa, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.067.300 cp (tỷ lệ 5,34%) xuống 867.300 cp (tỷ lệ 4,34%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2021.