RDP tăng gấp đôi từ đầu năm, Chủ tịch Rạng Đông Holding đăng ký bán 6,2 triệu cổ phiếu

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding (mã chứng khoán RDP) thông báo đăng ký bán bớt 6,2 triệu cổ phiếu RDP trong tổng số hơn 30,56 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 64,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 28/12/2021 đến 26/1/2022. Dự kiến nếu bán hết cổ phiếu đăng ký, ông Hồ Đức Lam giảm lượng sở hữu cổ phiếu RDP xuống còn hơn 24,36 triệu đơn vị (tỷ lệ 51,14%).

Ông Hồ Đức Lam muốn bán bớt cổ phiếu trong bối cảnh RDP đã tăng gần gấp đôi từ đầu năm 2021 đến nay, từ vùng giá 6.800 đồng/cổ phiếu lên 13.200 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

RDP tăng gấp đôi từ đầu năm, Chủ tịch Rạng Đông Holding đăng ký bán 6,2 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.