Rạng Đông (RAL) thông qua phương án chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông, huy động hơn 1.000 tỷ đồng xây nhà máy tại Hòa Lạc

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) vừa ra quyết định thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Theo đó, Rạng Đông dự kiến chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 91,1%) với mức giá 93.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị chào bán 1.023 tỷ đồng. Mức giá 93.000 đồng/cp Rạng Đông chào bán tương đương giá trị sổ sách cổ phiếu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện mua cổ phiếu/ không nộp đủ tiền trong đợt tăng vốn, Rạng Đông đã thông qua việc lựa chọn Công đoàn Rang Đông và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (được quản lý bởi CTCP quản lý quỹ PVI) được mua lại số cổ phiếu đó.

Mục đích đợt phát hành tăng vốn lần này nhằm Đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc 2 và Nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.

Tổng số vốn cần để thực hiện 2 dự án trên là 2.595 tỷ đồng, trong đó Rạng Đông sẽ dùng 675,04 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu; 1.023 tỷ đồng từ phát hành tăng vốn và 897,2 tỷ đồng đến từ nguồn vốn vay.

Rạng Đông (RAL) thông qua phương án chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông, huy động hơn 1.000 tỷ đồng xây nhà máy tại Hòa Lạc - Ảnh 1.