Rạng Đông (RAL): Quý 2 lãi 80 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2020

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021. 

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng gần 37% nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 301 tỷ đồng, quay đầu giảm 4% so với quý 2/2020.  

Trong kỳ các chi phí đồng loạt giảm mạnh, trong đó chi phí tài chính giảm 23,5%; chi phí bán hàng giảm 2,4%, chi phí QLDN giảm mạnh nhất với 65%. Kết quả Rạng Đông lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Rạng Đông (RAL): Quý 2 lãi 80 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.