PVMachino (PVM) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền

CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMachino – mã chứng khoán VNM) thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức cho cổ đông. Theo đó ngày 4/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

Như vậy với gần 38,64 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVMachino sẽ chi khoảng 38,64 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2020 PVMachino đạt 628 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng 38,2% so với doanh thu 1.643 tỷ đồng đạt được năm 2019. Tuy nhiên nhờ chi phí vốn giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và hoàn thành, vượt 1% chỉ tiêu lợi nhuận đã điều chỉnh trong năm. EPS đạt 1.289 đồng.

Với kết quả đạt được PVMachino đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Như vậy sau đợt thanh toán này, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

PVMachino (PVM) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền - Ảnh 1.