Ông Lê Hải Trà nhận tổng lương, thưởng gần 840 triệu đồng trong năm 2020

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Theo đó, diễn biến sôi động của TTCK Việt Nam năm 2020 đã giúp HoSE hoàn thành vượt xa kế hoạch kinh doanh đề ra. HoSE đạt tổng doanh thu 1.052 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 553 tỷ đồng, vượt lần lượt 36% và 61% so với kế hoạch đề ra trong năm 2020. Năm qua, HoSE đã nộp 507,4 tỷ đồng thuế và các khoản nộp Nhà nước.

Ông Lê Hải Trà nhận tổng lương, thưởng gần 840 triệu đồng trong năm 2020 - Ảnh 1.