Novaland thông qua kế hoạch góp vốn gần 5.900 tỷ đồng vào các công ty con

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của Novaland thông qua việc tăng vốn hoạt động tại các công ty con.

Cụ thể, Novaland sẽ bổ sung thêm vốn cho CTCP Nova Hospitality 3.925 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Địa ốc Nova 1.150 tỷ đồng và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình 800 tỷ đồng. Tổng cộng nguồn vốn là 5.875 tỷ đồng.

Novaland thông qua kế hoạch góp vốn gần 5.900 tỷ đồng vào các công ty con - Ảnh 1.