NKG, FMC, DXG, IMP, SDD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Unicoh Special Chemicals Co.,Ltd đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12.840.000 cp (tỷ lệ 5,88%). Giao dịch thực hiện ngày 11/10/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Ông Tô Minh Thắng, kế toán trưởng, đã bán 180.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.764 cp. Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 7/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FMC, cùng thời gian, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 710.000 cp.

Ngoài ra CTCP Tập đoàn PAN cũng bán 5,4 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 30.084.678 cp (tỷ lệ 51,12%) xuống còn 24.684.678 cp (tỷ lệ 41,95%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1.052.000 cp trong tống số 1.282.746 cp (tỷ lệ 0,21%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 14/11/2021.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): Ông Huỳnh Văn Nhung, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 120.000 cp trong tổng số 191.000 cp (tỷ lệ 0,29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây lắp Sông Đà (SDD): Ông Vũ Hà Nam, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 3.767.800 cp (tỷ lệ 23,54%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.