Ngày 15/7: Hơn 358 triệu cổ phiếu DXS chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn HNX

Thực tế, cổ phiếu DXS đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết trên sàn HoSE ngày 25/6/2021. Tuy nhiên, DXS tạm thời chuyển giao dịch sang HNX vì hệ thống giao dịch mới của HoSE chưa được hoàn thiện. và DXS sẽ ngược về HoSE khi Hệ thống mới HoSE ổn định.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh – Dat Xanh Services (mã chứng khoán: DXS) là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh (DXG), phụ trách mảng dịch vụ môi giới bất động sản. Đến cuối năm 2020, tổng giá trị tài sản là 11.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 5.839 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.224,7 tỷ đồng, thặng dư vốn gần 341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 456 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, thay mặt ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, ông Vũ Cương Quyết – Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc phát biểu: “Việc niêm yết chỉ là bước khởi đầu, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ Công ty Dat Xanh Services có đủ nghị lực để tiếp tục xây dựng, phát triển, để cổ phiếu Công ty đứng vững và có vị thế ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cam kết sẽ là công ty minh bạch nhất đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông”.

Về cơ cấu cổ đông trước khi lên sàn, Tập đoàn Đất Xanh nắm giữ 60%, Tổ chức nước ngoài năm giữ 18% trong đó có các Quỹ lớn như VinaCapital, Dragon Capital, KIM, Morgan Stanley….

Trong năm 2021, Dat Xanh Services dự kiến doanh thu thuần hợp nhất gần 7.600 tỷ đồng (tăng 134%), lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.483 tỷ đồng (tăng 69% so năm 2020). Định giá của DXS được đánh giá là hấp dẫn khi so sánh với trung bình của ngành (P/E ước tính năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh là 7 lần).

Tại Đại hội cổ đông Dat Xanh Services vào ngày 22/6/2021, công ty đã thông qua việc chia cổ tức năm 2020 lên mức 40%, gấp đôi mức 20% của 2019 trên lợi nhuận sau thuế, tương đương 352 tỷ đồng, gồm 13% cổ tức tiền mặt và 27% cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời, trong năm 2021, DXS cũng thực hiện phương án chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:15.

Dat Xanh Services hiện đang là doanh nghiệp môi giới bất động sản số 1 tại Việt Nam chiếm khoảng 30% thị phần cả nước với hệ thống phân phối bao phủ 63/63 tỉnh thành. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, doanh nghiệp đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến nhà ở, bao gồm môi giới bất động sản, dịch vụ tài chính bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Với dịch vụ môi giới bất động sản bán mới, vốn là thế mạnh của DXS, hiện Công ty đang có sở hữu lượng Hợp đồng phân phối dự án đảm bảo nguồn tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2021-2023 với Tổng giá trị doanh thu môi giới khoảng 33.500 tỷ đồng.