MWG, SBS, TNG, VC3, NTL, SZE, TDM, GKM, KKC, PAN, VLF, ASA, HVA: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thế giới bán lẻ đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 51.375.096 cp (tỷ lệ 10,806%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/8 đến 3/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MWG, Quỹ từ thiện Mái ấm thế giới di động đăng ký mua 240.000 cp. Trước giao dịch quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/8 đến 3/9/2021.

CTCP Chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS): Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã bán 1.839.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 8.928.000 cp (tỷ lệ 7,05%) xuống 7.089.000 cp (tỷ lệ 5,6%). Giao dịch thực hiện ngày 30/7/2021.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): Ông Lưu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 22.689 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 28/7/2021.

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3): Ông Kiều Xuân Nam, Chủ tịch HĐQT, đã mua 16.474.227 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 31.117.977 cp (tỷ lệ 51%). Giao dịch thực hiện từ 7/7 đến 29/7/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Trần Thị Mừng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 130.000 cp và mua 20.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.998.070 cp (tỷ lệ 4,92%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/8/2021.

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE): Bà Lê Liên Xuân, vợ ông Trần Anh Dũng, đã mua 1.190.000 cp (tỷ lệ 3,97%). Trước giao dịch bà Xuân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 1/7 đến 30/7/2021.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.072.727 cp (tỷ lệ 7,07%). Giao dịch thực hiện từ 30/7 đến 3/8/2021.

CTCP Khang Minh Group (GKM): Bà Nguyễn Thị Việt Hồng, vợ ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 631.312 cp (tỷ lệ 4,24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/8 đến 1/9/2021.

CTCP Kim khí KKC (KKC): Ông Đào Trọng Khôi, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 552.702 cp (tỷ lệ 11,78%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/8 đến 1/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KKC, cùng thời gian, ông Đoàn Trung Hà, Tổng giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 638.400 cp (tỷ lệ 13,61%).

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc, đã bán 1.799.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 970.266 cp (tỷ lệ 0,45%). Giao dịch thực hiện từ 15/7 đến 27/7/2021.

CTCP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long (VLF): CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đã bán toàn bộ 2.792.864 cp (tỷ lệ 23,35%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/7/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu VLF, cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 611.800 cp (tỷ lệ 5,12%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP ASA (ASA): Bà Nguyễn Thị Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 243.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 550.200 cp (tỷ lệ 5,5%) xuống 306.900 cp (tỷ lệ 3,07%). Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2021.

CTCP Đầu tư HVA (HVA): Bà Ngô Thị Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 233.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 66.700 cp (tỷ lệ 1,18%) lên 299.700 cp (tỷ lệ 5,3%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/7/2021.