Mobifone Service (MFS) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Ngày 21/7 tới đây CTCP Dịch vụ kỹ thuật Mobifone (Mobifone Service – mã chứng khoán MFS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 16/8/2021.

Như vậy với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành Mobifone Service sẽ chi khoảng 17,6 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Mobifone Service đạt 710 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,1% so với năm 2019. Tuy nhiên chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt xấp xỉ 31 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. EPS đạt 3.208 đồng.

Với kết quả đạt được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành hơn 17,6 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền.

Mobifone Service (MFS) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% - Ảnh 1.