Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/7

Tin doanh nghiệp

FOC – CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT – Qoanh thu thuần quý II của FOC đạt 157,4 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của FPT Online đạt 76 tỷ đồng, tăng trưởng 29%; lãi ròng thu về 60,7 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FOC đạt gần 279 tỷ đồng, tăng 26%; lợi nhuận trước thuế đạt 128,26 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng xấp xỉ 102,4 tỷ đồng.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

BDT – CTCP Dược phẩm Bến Tre – Ngày 23/7, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của bà Đậu Thị Thúy Mai.

HNG – CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL – Đã thông qua việc phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 5.500 tỷ đồng tại CTCP Nông nghiệp Trường Hải – Thagrico. Bên cạnh đó, HNG cũng dừng thực hiện việc chào bán hơn 191,44 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico.

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Đã thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu công ty mẹ hơn 628 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72,6 tỷ đồng. Trong quý III/2021, PHR đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ 318,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

NBP – CTCP Nhiệt điện Ninh Bình – Ngày 23/7, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 25/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ 09/9/2021.

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Bà Chu Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018 – 2023 thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của LienVietPostBank từ ngày 23/7/2021.

NOS – CTCP Vận tải biển Phương Đông – 6 tháng đầu năm 2021 lỗ tiếp 69 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 4.500 tỷ đồng, đã âm vốn chủ sở hữu hơn 4.200 tỷ đồng.

CTF – Công ty cổ phần City Auto – Quý 2 doanh thu thuần đạt 504 tỷ đồng tăng 31,2% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí City Auto có lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CTF đạt 946 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 14 tỷ đồng cao gấp 7,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

SCD – CTCP Nước giải khát Chương Dương – Quý 2, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Sai khi trừ chi phí, Sá xị Chương Dương báo lỗ gần 13,6 tỷ đồng trong kỳ báo cáo, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SBS – CTCP Chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 11.433.800 cp (tỷ lệ 9,03%). Giao dịch thực hiện ngày 20/7/2021.

VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Ông Nguyễn Quốc Nghị, em rể ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng giám đốc – đã bán 76.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 306.735 cp (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch thực hiện từ 26/6 đến 15/7/2021. Tiếp đó ông Nghị đăng ký bán nốt 306.735 cp còn lại, giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/7 đến 22/8/2021.

HIG – CTCP Tập đoàn HIPG – Ông Lê Văn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.153.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 927.100 cp (tỷ lệ 4,5%) lên 2.080.100 cp (tỷ lệ 10,09%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/7/2021.

DLG – CTCP Đức Long Gia Lai – Bà Vũ Thị Hải, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 1,5 triệu cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.535.479 cp. Giao dịch thực hiện ngày 19/7/2021.

DPG – CTCP Đạt Phương – Ông Nguyễn Thành Luân, con rể ông Đặng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT – đã bán 130.000 cp và nhận về 12.000 cp thưởng, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 22/7/2021.

HNA – CTCP Thủy điện Hủa Na – Ông Đoàn Văn Trường, Phó Giám đốc, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.200 cp. Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 19/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HNA, cùng thời gian, ông Trịnh Bảo Ngọc, Giám đốc, đã bán 2.120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 307.600 cp (tỷ lệ 0,13%).

TTZ – CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung – Ông Huỳnh Văn Quảng, nhà đầu tư, đã mua 442.800 cp. Trước giao dịch ông Quảng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 20/7/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMD – CTCP Gemadept – Bà Bùi Thị Thu Hương, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 135.000 cp trong tổng số 397.518 cp (tỷ lệ 0,13%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/7 đến 26/8/2021.

C47 – CTCP Xây dựng 47 – Công ty TNHH VP Invest đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch VP Invest sở hữu 2 triệu cp (tỷ lệ 10,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/7 đến 26/8/2021.

SKG – CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang – Kong Mee Ling đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Kong Mee Ling sở hữu 6 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/7 đến 25/8/2021.

ITD – CTCP Công nghệ Tiên Phong – Bà Lê Thị Thu Vân, mẹ vợ ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Thành viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 181.098 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/7 đến 28/8/2021.