Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/11

Tin doanh nghiệp

BAX – CTCP Thống Nhất – Đã xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, kế hoạch doanh thu giảm 26% xuống còn 194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 10,4% xuống còn 48,4 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức vẫn được giữ nguyên theo kế hoạch cũ ở mức 50%.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Đã thông qua chào bán hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam. Giá chào bán 50.000 đồng/cp, số tiền thu được khoảng 327 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Thời điểm thực hiện sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN nhưng không chậm hơn quý I/2022.

VHC – CTCP Vĩnh Hoàn – Thông báo doanh thu xuất khẩu tháng 10 đạt 780 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19% so với tháng trước. Doanh thu cá tra tăng 11% đạt 596 tỷ đồng và sản phẩm phụ tăng 18% đạt 121 tỷ đồng, các sản phẩm khác giảm.

IDJ – Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam – Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tài trợ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương.

FCN – CTCP Fecon – Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2021.

IDV – CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/12/2021, và thanh toán trong khoảng thời gian từ 25/12/2021 đến 08/1/2022.

SJE – CTCP Sông Đà 11 – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/11/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

SGR – CTCP Địa ốc Sài Gòn – Ngày 30/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 20/12/2021.

SFC – CTCP Nhiên liệu Sài Gòn – Ngày 19/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 NĐTC 2020 – 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Amersham Industries Limited đã mua 1,5 triệu cp, Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 1.402.700 cp, Norges bank đã bán 1 triệu cp, Samsung Vietnam Securities Master Invesments Trust [Equity] đã bán 106.000 cp, và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 107.004.828 cp (tỷ lệ 17,953%) lên 107.496.128 cp (tỷ lệ 18,0354%). Giao dịch thực hiện ngày 11/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DXG, Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc, đã bán 1.052.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 230.746 cp (tỷ lệ 0,038%). Giao dịch thực hiện từ 15/10 đến 14/11/2021.

CEN – CTCP CENCON Việt Nam – Công ty TNHH MTV Duyên Hải Lào Cai đã mua 720.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.360.000 cp (tỷ lệ 11,9%). Gia dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

PAN – CTCP Tập đoàn PAN – Tael Two Partners Ltd đã bán toàn bộ 9.327.688 cp (tỷ lệ 4,47%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 10/11/2021.

HUT – CTCP Tasco – Ông Nguyễn Dĩnh Siêu, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 239.440 cp (tỷ lệ 0,09%). Giao dịch thực hiện từ 1-2/11/2021.

XMC – CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai – Ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.468.750 cp (tỷ lệ 5,15%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

TAR – CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An – Bà Lê Thị Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 796.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.394.630 cp (tỷ lệ 7,35%). Giao dịch thực hiện ngày 24/5/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

G36 – Tổng Công ty 36 – CTCP – CTCP Xây lắp và thương mại Trường Lộc đăng ký bán 8.935.679 cp trong tổng số 23.191.790 cp (tỷ lệ 22,79%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

HAH – CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An – Bà Vũ Thị Ngọc Ánh, vợ ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 1 triệu cp (tỷ lệ 2,05%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

BVG – CTCP Group Bắc Việt – Công ty TNHH MTV King Invest đăng ký bán toàn bộ 1,009.100 cp (tỷ lệ 10,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

HSA – CTCP Hestia – Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 1.767.224 cp (tỷ lệ 22,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.