Không còn doanh thu từ bất động sản, Tổng công ty 36 (G36) lỗ 10 tỷ đồng trong quý 3

Tổng Công ty 36 – CTCP (mã chứng khoán G36) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm  57,7% xuống còn 202 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 50% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 21 tỷ đồng, chưa đạt 18% cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý công ty vẫn duy trì khoản chi phí tài chính hơn 23 tỷ đồng như cùng kỳ – là khoản chi trả lãi vay. Tính đến 30/9/2021 Tổng công ty 36 còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 420 tỷ đồng (tăng 83 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 711 tỷ đồng (giảm 48 tỷ đồng so với đầu năm).

Trừ thêm chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng (giảm 5 tỷ đồng so với cùng kỳ), thì Tổng Công ty 36 đã lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 10,7 tỷ đồng. Lỗ sau thuế quý 3 ghi nhận âm 10,7 tỷ đồng trong khi quý 3/2020 có lãi gần 49 tỷ đồng.  

Nguyên nhân chính khiến doanh thu quý 3 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là quý vừa qua công ty không ghi nhận doanh thu từ kinh doanh bất động sản như cùng kỳ năm ngoái (190 tỷ đồng), trong khi doanh thu từ hoạt động xây lắp vẫn giảm 31% so với cùng kỳ.

Không còn doanh thu từ bất động sản, Tổng công ty 36 (G36) lỗ 10 tỷ đồng trong quý 3 - Ảnh 1.