Hoàng Huy (HHS): Lợi nhuận quý 2 giảm hơn nửa do giảm doanh thu tài chính và lợi nhuận từ công ty liên kết

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 150,3 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 5,3% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt 18,4 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong quý đạt 5,6 tỷ đồng, giảm đến 30 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lãi tiền gửi được nhận. Ngoài ra phần lãi từ các công ty liên kết đưa về đạt 33,7 tỷ đồng, giảm hơn 51 tỷ đồng so với cùng kỳ – chủ yếu do quý 2 năm ngoái các công ty con, công ty liên kết tới kỳ hạch toán lợi nhuận từ bán bất động sản, nhưng quý này lại chưa tới kỳ hạch toán.

Kết quả, quý 2 Hoàng Huy còn lãi trước thuế hơn 58 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,3 tỷ đồng, giảm gần 55% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 52,3 tỷ đồng.

Hoàng Huy (HHS): Lợi nhuận quý 2 giảm hơn nửa do giảm doanh thu tài chính và lợi nhuận từ công ty liên kết - Ảnh 1.