GVR, DIG, HDG, JVC, CHP, TIX, SPI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR): Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 200.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/9 đến 8/10/2021.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 60.544.515 cp (tỷ lệ 14,77%). Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Ông Đào Hữu Khanh, Thành viên HĐQT, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 447.500 cp. Giao dịch thực hiện từ 3/8 đến 31/8/2021.

CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC): Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 886.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.450.100 cp (tỷ lệ 8,4%). Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP): Ông Hồ Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Việt sở hữu 213.300 cp (tỷ lệ 0,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/9 đến 8/10/2021.

CTCP SXKD XNK Dịch vụ & Đầu tư Tân Bình (TIX): Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan đăng ký mua 250.000 cp. Trước giao dịch Công ty Trần Phan sở hữu 1,1 triệu cp (tỷ lệ 3,67%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/9 đến 9/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TIX, cùng thời gian, bà Võ Nguyệt Thùy Vân, người có liên quan với ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch bà Thùy Vân sở hữu 2,5 triệu cp (tỷ lệ 8,33%).

CTCP Spiral Galaxy (SPI): Ông Nguyễn Cảnh Dương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 160.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.244.500 cp (tỷ lệ 7,4%). Giao dịch thực hiện ngày 30/8/2021.