Gỗ Đức Thành (GDT) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%

Ngày 11/1 tới đây CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán GDT) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,77 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 17,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra hồi tháng 5/2021, Gỗ Đức Thành đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu tăng 15% so với doanh thu đạt được năm trước đó và kỳ vọng lãi sau thuế 86,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong đó chỉ tiêu doanh thu giảm còn 327 tỷ đồng (giảm 29% so với kế hoạch trước đó) và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm về 51,7 tỷ đồng.

Kết quả ghi nhận trên BCTC quý 3 cho biết, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 248 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lãi sau thuế giảm 17% về mức 43 tỷ đồng, hoàn thành 83% chỉ tiêu lợi nhuận đã điều chỉnh cả năm.

Gỗ Đức Thành (GDT) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% - Ảnh 1.