G36, VSN, TCM, LCG, MSH, CKG, DCF, PCN, TJC, TKU: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 320.767 cp (tỷ lệ 0,32%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 29/12/2021 đến 19/1/2022.

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VSN): CTCP Dinh dưỡng nông nghiệp Quốc tế đã bán toàn bộ 20.180.026 cp (tỷ lệ 24,94%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2021.

CTCP Dệt may đầu tư Thương mại Thành Công (TCM): Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd đăng ký mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 30.876.476 cp (tỷ lệ 43,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/2 đến 7/3/2022.

CTCP Licogi 16 (LCG): Bà Lê Thị Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 382.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 340.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 24/1/2022.

CTCP May Sông Hồng (MSH): Bà Bùi Thu Hà, con ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT – đã mua 2.769.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.863.160 cp (tỷ lệ 7,72%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 17/1 đến 25/1/2022.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 6.706.912 cp (tỷ lệ 8,13%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/1 đến 26/2/2022.

CTCP Xây dựng và thiết kế số 1 (DCF): CTCP Chứng khoán Bảo Linh đăng ký bán toàn bộ 226.500 cp (tỷ lệ 1,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 đến 18/2/2022.

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (PCN): CTCP 873 xây dựng công trình giao thông đăng ký bán 222.000 cp trong tổng số 2.094.500 cp (tỷ lệ 53,37%) đang sở hữu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/1 đến 25/2/2022.

CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại (TJC): CTCP Dịch vụ văn hóa Việt đã mua 427.280 cp, nâng lượng sở hữu từ 428.800 cp (tỷ lệ 4,99%) lên 856.080 cp (tỷ lệ 9,95%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/1/2022.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU): Ông Liu Chien Hung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Hung sở hữu 2.978.400 cp (tỷ lệ 6,44%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 đến 24/2/2022.