FPT Telecom (FOX) báo lãi ròng quý 2 gần 500 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã chứng khoán FOX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 /2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng trong quý 2, doanh thu thuần đạt 3.201 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 11% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 1.622 tỷ đồng, tăng 20,5%.

FPT Telecom ghi nhận doanh thu tài chính đạt gần 101 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong khi đó, chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi trả lãi vay lại giảm 16% so với quý 2/2020 với gần 53 tỷ đồng. Trong quý, chi phí bán hàng lên đến gần 386 tỷ đồng (tăng 24,5% so với cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 648 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ).

Những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của FPT Telecom đạt xấp xỉ 497 tỷ đồng, tăng trưởng 26,5% so với thực hiện cùng kỳ 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty đạt hơn 470 tỷ đồng.

FPT Telecom (FOX) báo lãi ròng quý 2 gần 500 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ - Ảnh 1.