FPT chốt danh sách cổ đông chi hơn 900 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Ngày 17/8 tới đây CTCP FPT (mã chứng khoán FPT) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 1/9/2021.

Như vậy với hơn 907 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, FPT sẽ chi khoảng 907 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021 FPT đạt 16.228 tỷ đồng doanh thu, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.410 tỷ đồng, tăng 19,2% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến 30/6/2021 FPT còn 5.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 501 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 87 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu, 1.176 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và 50 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu FPT tiếp tục tăng mạnh, hiện ở vùng đỉnh với mức giá 94.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 85% so với thời điểm đầu năm 2021.

FPT chốt danh sách cổ đông chi hơn 900 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 - Ảnh 1.