FIT, PVI, KLB, CEN, TDH, VC2, VKC, VHE, HHV, NED, GVT, LSS, L18: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT): CTCP Đầu tư Dũng Tâm đăng ký bán 50 triệu cổ phiếu trong tổng số 129.912.423 cp (tỷ lệ 51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/9 đến 28/10/2021.

CTCP PVI (PVI): HDI Global SE đăng ký mua 7,3 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch HDI Global sở hữu 85.100.809 cp (tỷ lệ 38,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/9 đến 26/10/2021.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB): Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 3,5 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 12.403.617 cp (tỷ lệ 3,88%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/9 đến 26/10/2021.

CTCP CENCON  Việt Nam (CEN): CTCP Chứng khoán Nhất Việt đã mua 1.401.110 cp (tỷ lệ 12,26%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Chứng khoán Nhất Việt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 17/9/2021.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): CTCP Louis Land đã mua 1.461.600 cp, nâng lượng sở hữu từ 4.351.900 cp (tỷ lệ 3,86%) lên 5.813.500 cp (tỷ lệ 5,16%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/9/2021.

CTCP Đầu tư và xây dưng Vina2 (VC2): Bà Đỗ Thị Minh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.014.570 cp (tỷ lệ 6,76%) xuống 514.570 cp (tỷ lệ 3,43%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/9/2021.

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): Ông Võ Thiên Chương, Tổng Giám đốc, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 1 triệu cp (tỷ lệ 5,19%). Giao dịch thực hiện từ 17/9 đến 20/9/2021.

CTCP Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (VHE): Ông Bùi Tiến Vinh, Chủ tịch H QT, đăng ký bán 1.080.000 cp trong tổng số 1,8 triệu cp (tỷ lệ 11,36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/9 đến 27/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VHE, cùng thời gian, ông Phạm Công Thành, Giám đốc tài chính, đăng ký bán toàn bộ 300.000 cp (tỷ lệ 1,89%) đang sở hữu.

CTCP Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đã bán 25 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 38.230.365 cp (tỷ lệ 14,3%) xuống còn 13.230.365 cp (tỷ lệ 4,95%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 24/8 đến 21/9/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc (NED): Ông Trần Văn Huấn, anh ông Trần Văn Huyên – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 368.900 cp (tỷ lệ 0,91%). Giao địch ự kiến thực hiện từ 27/9 đến 26/10/2021.

CTCP Giấy Việt Trì (GVT): Bà Nguyễn Thị Biển, vợ ông Đặng Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc – đã mua 122.329 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 131.944 cp (tỷ lệ 1,14%). Giao dịch thực hiện từ 24/8 đến 20/9/2021.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): Bà Nguyễn Thị Phương, con dâu ông Lê Văn Tam – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 753.500 cp (tỷ lệ 1,099%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/9 đến 27/10/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): Bà Đỗ Thị Hoan, vợ ông Đặng Văn Giang – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 303.750 cp (tỷ lệ 0,8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/9 đến 22/10/2021.