EVN Finance (EVF) lãi trước thuế 411 tỷ đồng cả năm, vượt 28% kế hoạch

Công ty tài chính cổ phần điện lực (EVN Finacnce – mã chứng khoán EVF) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 494 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, công ty còn có thu nhập lãi thuần 211 tỷ đồng. Thêm vào đó là khoản lãi thuần từ hoạt động dịch vụ gần 11 tỷ đồng (giảm 9 tỷ đồng so với cùng kỳ) và lãi thuần từ hoạt động đầu tư chứng khoán gần 8 tỷ đồng (giảm 11,5 tỷ đồng so với cùng kỳ), lãi thuần hoạt động khác đạt hơn 136 tỷ đồng (tăng 127 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó phần lớn là thu từ các khoản nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro. 

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 306 tỷ đồng, gấp đôi so với số lãi gần 152 tỷ đồng đạt được quý 4/2020. Tuy vậy trong quý 4 vừa qua công ty ghi nhận khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 190 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong năm trên 508 tỷ đồng.

Kết quả EVN Finace báo lãi 116 tỷ đồng trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 92,5 tỷ đồng, tăng 23,3% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020.

EVN Finance (EVF) lãi trước thuế 411 tỷ đồng cả năm, vượt 28% kế hoạch - Ảnh 1.