DXG, CEE, POM, FIR, FCM, IDJ, HTN, OPC, EPC, PNG, PGT, SPD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 30.213.413 cp (tỷ lệ 5,069%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2022.

CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CEE): CTCP Đầu tư Tân Tam Mã đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cp (tỷ lệ 2,53%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/2 đến 24/2/2022.

CTCP Thép Pomina (POM): Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 1.806.672 cp (tỷ lệ 0,65%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Công ty TNHH Superfine đã mua 154.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2,5 triệu cp (tỷ lệ 9,25%). Giao dịch thực hiện ngày 12/1/2022.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.130.000 cp (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch thực hiện từ 31/12 đến 26/1/2022.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): CTCP Fecon đăng ký bán 1,5 triệu cp trong tổng số 3.569.703 cp (tỷ lệ 7,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN): CTCP Hưng Thịnh Investment đăng ký nhận 9.522.000 cp từ CTCP Hưng Thịnh Land (công ty có cùng công ty mẹ là Tập đoàn Hưng Thịnh). Trước giao dịch Hưng Thịnh Investments sở hữu 11.902.500 cp (tỷ lệ 13,356%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 12/3/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HTN, CTCP Hưng Thịnh Land đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 9.522.000 cp (tỷ lệ 10,685%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 12/3/2022.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Bà Đỗ Thụy Như Hà, con dâu ông Trịnh Xuân Vương – Thành viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 1.179.077 cp (tỷ lệ 4,43%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.

CTCP Cà phê Ea Pốk (EPC): Ông Đồng Hải Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2,3 triệu cp (tỷ lệ 24,5%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/1/2022.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 709.017 cp (tỷ lệ 7,88%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/2 đến 8/3/2022.

CTCP PGT Holdings (PGT): Công ty TNHH Thương mại đầu tư Halo đăng ký mua 700.000 cp. Trước giao dịch công ty Halo không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/2 đến 25/2/2022.

CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung (SPD): Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên đã mua 1.681.600 cp (tỷ lệ 14,01%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 24/1/2022.