Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 8/11 đến 12/11/2021

Tuần mới từ 8/11 đến 12/11/2021 có 23 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Bảo Việt (BVH), như Idico (IDC), như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 8/11/2021: BVH, HTC, TRC, CDR

Ngày 8/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020 tỷ lệ 8,985%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 898,5 đồng.

Với hơn 742 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BVH sẽ chi ra khoảng 667 tỷ đồng để thực hiện thanh toán cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/11/2021.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 26/11/2021.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 26/11/2021.

CTCP Cao su Đồng Nai (CDR) chốt danh sách cổ đông phát hành 533.333 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 5,33 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Ngày 9/11/2021: IDC, TDT, ADP, ICT, PTD, PRT

Ngày 9/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty IDICO – CTCP (mã chứng khoán: IDC) chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 24%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.400 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11/2021. Với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDC dự kiến sẽ chi 720 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

CTCP Đầu tư phát triển TDT (mã chứng khoán TDT) phát hành 2,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 21 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ LNST chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2020. Tính đến ngày 31/12/2020, TDT ghi nhận 30,5 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Bên cạnh đó, TDT dự kiến phát hành gần 4,65 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua với tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 3 quyền, cứ 3 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Ngoài ra TDT cũng dự kiến chào bán 650.000 CP ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 01/11 đến ngày 8/12/2021.

CTCP Sơn Á Đông (ADP) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 3/12/2021.

CTCP Viễn thông – Tin học bưu điện (ICT) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh (PTD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/11/2021.

Tổng Công ty sản xuất – XNK Bình Dương – CTCP (PRT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 18/11/2021.

Ngày 10/11/2021: VNF

CTCP Vinafreight (VNF) phát hành 1,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 12,5 tỷ đồng.

Ngày 11/11/2021: SHB, VPI, PVT, ASP, BCC, SDC, L12

Ngày 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 202 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.020 tỷ đồng.

Đồng thời SHB cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 539 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 28%.

Ngày 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán VPI) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 200 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán.

Năm 2020 Văn Phú Invest đạt 2.165 tỷ đồng doanh thu, giảm 29,2% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm sâu hơn, đến 39,9% xuống còn 307 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 301 tỷ đồng. EPS đạt 1.505 đồng.

Ngày 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/12/2021.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, PVT ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên 5.288 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 33% lên 603 tỷ đồng. Năm 2021, PVT đặt mục tiêu 6.000 tỷ đồng doanh thu và 404 tỷ đồng lãi sau thuế 2021, giảm 22% và 51% so với thực hiện năm trước. Như vậy, so với kế hoạch, sau 9 tháng PVT đã thực hiện được 88% chỉ tiêu doanh thu và vượt 29% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

CTCP Tập đoàn dầu khí Alpha (ASP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/11/2021.

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Tư vấn Sông Đà (SDC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Licogi 12 (L12) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/11/2021.

Ngày 12/11/2021: TIX, SMC, KHP, PGN, DDN, BMV

CTCP SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (TIX) chi tạm ứng cổ tức đợt 2.2021 bằng tiền tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán 27/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến.

CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/11/2021.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 1/12/2021.

CTCP Phụ gia nhựa (PGN) phát hành 747.790 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 11%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 7,5 tỷ đồng.

CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) phát hành hơn 1,8 triệu cổ phiếu trả cỏ tức năm 2020 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 18 tỷ đồng. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (BMV) chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, tỷ lệ 0,88%. Thời gian thanh toán 22/11/2021.