Dệt may TNG: Lợi nhuận sau thuế tháng 11 ước đạt 20,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2021.

Tính riêng tháng 11, doanh thu thuần của TNG đạt 434 tỷ đồng, tăng 37% so với tháng 11 năm trước. Khấu trừ giá vốn, Công ty báo lãi gộp đạt gần 70 tỷ đồng, tăng 68%. Biên lãi gộp cũng cải thiên từ 13% lên 16%. Kết quả, TNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế tháng 11 đạt 20,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lãi 7,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dệt may TNG: Lợi nhuận sau thuế tháng 11 ước đạt 20,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.