Đạt Phương (DPG): Quý 2 lãi 104 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ 2020

Công ty cổ phần Đạt Phương (mã CK: DPG) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 527 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán lại giảm nên lợi nhuận gộp đạt gần 176 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 2/2020.

Trong kỳ Đạt Phương có 4,6 tỷ đồng doanh thu tài chính, chi phí tài chính giảm 8,8 tỷ đồng so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt 104,5 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần quý 2/2020. LNST thuộc về công ty mẹ là hơn 77 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.698 đồng.

Đạt Phương cho biết lợi nhuận tăng cao là do trong quý 2/2021 lợi nhuận gộp mảng sản xuất điện và mảng đầu tư BĐS hơn cao, đồng thời công ty thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào chi phí tài chính.

Đạt Phương (DPG): Quý 2 lãi 104 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.