Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 đạt gần 1.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Đạm Phú Mỹ, mã DPM) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, về chỉ tiêu sản lượng, Công ty dự kiến sản xuất 828 nghìn tấn Urê Phú Mỹ và 165 ngàn tấn NPK Phú Mỹ. DPM ước tính sản lượng tiêu thụ đối với 2 mặt hàng chủ lực này ở mức 800 nghìn tấn và 165 nghìn tấn.

Về kế hoạch kinh doanh, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 11.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 945 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DPM năm 2022 lần lượt tăng 33% và 158%.

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 đạt gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.