CTCP Minh Hưng Quảng Trị báo lãi 6 tháng tăng hơn 260% cùng kỳ

Ngày 26/07/2021 vừa qua, Công ty đã chính thức được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng và đang nộp hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Ông Lê Đình Sung – chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị chia sẻ việc trở thành Công ty đại chúng là bước tiên phong trong quá trình nỗ lực chuẩn hóa, minh bạch và nâng cao năng lực của Công ty nhằm mục tiêu phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho miền Trung, tạo môi trường làm việc và chính sách phúc lợi tốt cho người lao động tại địa phương – miền Trung nơi vốn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, công ty cũng thông qua kế hoạch doanh thu cả năm đạt 168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng. Ông Sung cho biết, với tình hình thị trường vật liệu xây dựng có nhiều khởi sắc từ đầu năm và sự nỗ lực của tập thể CBCNV của Công ty, kết quả 06 tháng đầu năm 2021 theo BCTC soát xét do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện, doanh thu đạt hơn 93,5 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 16,4 tỷ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ, hoàn thành 79% kế hoạch cả năm.

CTCP Minh Hưng Quảng Trị báo lãi 6 tháng tăng hơn 260% cùng kỳ - Ảnh 1.