Chứng khoán VIX muốn huy động 200 tỷ trái phiếu, mục đích bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh

Chứng khoán VIX (VIX) vừa thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021.

Cụ thể, VIX dự kiến phát hành tối đa 2.000 trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá phát hành tối đa không quá 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành là 4/10/2021.

Lãi suất trái phiếu dự kiến mức cố định cho tất cả các kỳ tính lãi là 8%/năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể là bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.

Trước đó vào cuối tháng 5/2021, VIX cũng huy động 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ, với lãi suất danh nghĩa 10,5%/năm. Trái phiếu có kỳ tính lãi là 1 lần/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Toàn bộ lượng trái phiếu trong đợt phát hành lần này đều được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua hết. Số vốn huy động được lần này cũng được VIX sử dụng cho tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2021, VIX ghi nhận doanh thu hơn 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần và lãi ròng gần 427 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh 2021, VIX đã thực hiện được 88% chỉ tiêu doanh thu và 78% chỉ tiêu lãi sau thuế.