Chứng khoán Thành Công (TCI) thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 1.711 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (mã TCI) vừa tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 26/2 vừa qua với nhiều điểm đáng chú ý.

Một nội dung mà TCI đã thông qua tại đại hội vừa qua là việc lên kế hoạch phát hành thêm hơn 70,13 triệu cổ phiếu thông qua 3 phương án: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 dự kiến hơn 14,64 triệu cp, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến 50,5 triệu cp và dự kiến phát hành 5 triệu cp theo chương trình ESOP

Nếu phát hành thành công 100% lượng dự kiến, vốn điều lệ của TCI sẽ tăng 1,7 lần lên hơn 1.711 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.

Về mục đích, TCI cho biết việc chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp, bổ sung vốn kinh doanh cho công ty, được sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin), dự kiến giải ngân theo thực tế phát sinh.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, TCI sẽ phát hành khoảng 14,64 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 14,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 146,4 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Tính đến ngày 31/12/2021 TCI ghi nhận hơn 175 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn ghi nhận hơn 8 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và hơn 8 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cp. TCI chào bán 50,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến gần 505 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:50, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), TCI dự kiến phát hành 5 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, chiếm 4,95% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu trên chào bán chỉ được chuyển nhượng 30% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 40% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn, TCI cũng dự kiến phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn tối thiểu 2 năm.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, TCI ghi nhận sự tăng trưởng với doanh thu đạt 317 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 217 tỷ đồng, tăng lần lượt 120% và 448% so với năm 2020, đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập.

Về kế hoạch năm 2022, TCI dự kiến doanh thu tăng 37% lên 435 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 222 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ.

Trên thị trường cổ phiếu TCI hiện đang giao dịch quanh mức 19.100 đồng/cp, tương ứng giảm gần 36% so với mức giá đỉnh hồi giữa tháng 11/2021.

Chứng khoán Thành Công (TCI) thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 1.711 tỷ đồng - Ảnh 1.